Tegning i 3D med Solid Works

Global montage ApS, udvikler løsninger for kunder.

Her indgår 3D tegnings arbejde som en stor hjælp for både kunder og ansatte.

Men brug af tegning i 3D kan produktionsomkostningerne i udviklingsarbejde ned bringes og specialopgaver kan ligges ud til underleverandører i form af tegninger  .dxf filer

sendes til skære borde, laser, plasma, laserplast eller vandskære maskinerne kan herefter skære vores produkter vi efter følgende kan arbejde videre med, bukning, svejsning og montage

Hos Global montage er der tegnet aftale med PLM group for både opdatering af programmer, hotline og uddannelse, herved sikres kvaliteten og de som tegner er opdateret på området

Tidligere udviklingsprojekter tegnet i Solid Works:

  • Opbygning af færdigvare håndtering, udvikling af platform og løfteløsning i forma af kran og effektivisere arbejdsgangen ved transportbånd

  • Transportsystem med vakuumløft af olietønder for fiskeolieindustrien, system bestod af ca 50 meter rullebaner og vakuumløfte løsning for at sikre medarbejdernes løftestillinger, samt overlevering til eksisterende transportbånd

  • Udvikle speciale holdere for laboratorier i medicinalindustrien. Laser skæret emner som bukkes og monteres for at lette arbejdsmiljøet og højne sikkerheden.

  • Konstruktion udvikling af konstruktions stål, altan dæk, platforme altaner og arbejdsplatforme.

  • Udvikling af design skoreoler, fremstilling af design løsningen for sko skifte zoner – Medicinal industrien

  • Komposithegn profiler designet og sat i produktion

  • Special lønninger indenfor hegn, låger og port

  • Designet carporte og halvtag

  • Læsseramper for trucks

  • Udviklings tegninger for ventiler til medicinal

  • Fremstilling af udstyr til anaerobe miljøer for medicinalindustrien 

  • Udvikle test produktion af trailerbeslag 
  • designe og optimere ATF system for medicin fremstilling 

  • Udvikle transport udstyr for bedre arbejdsforhold til murer 
  • designe svæve porte og låge systemer 

Vores muligheder er ikke begrænset til andet en fantasiens grænse, vi arbejde altid frem mod nye udfordringer

eDrawings Viewer 

Det er muligt at åbne .dxf filer via vores gratis eDrawing program 

Solid works bruges hos os som tegneprogram til udvikling og pladearbejde. Vi kan tilbyde 3D tegninger og udvikling af ideeer og prototyper

Vi arbejder med Solid works og kan tilbyde udviklingsarbejde af prototyper og mindre serie inde for stål arbejde[/caption]