Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser
1.   Anvendelse

 • Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, gælder for alle aftaler med Global montage ApS, CVR-nummer 28 49 81 95, om salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til erhvervskunder.
 1. Tilbud og ordrebekræftelse
  • Alle tilbud bortfalder 4 uger fra tilbuddets dato, hvis der ikke er givet accept, mellemsalg forbeholdt.
 2. Leveringsbetingelser og – tid
  • Med mindre andet er aftalt, sørger køber selv for at hente varen hos Global montage ApS.
  • Leveringstiden fastsættes efter bedste skøn af Global montage ApS. Med mindre andet er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden på op til 14 dage på grund af Global montage ApS forhold som rettidig levering, og køber vil ikke kunne udøve nogen beføjelser overfor Global montage ApS.
  • Leveringstiden opgives med forbehold for force majeure situationer, og herunder mangler som følge af forsinkelser fra under-leverandør.
  • Overskridelse af leveringstiden, som ikke skyldes forsømmelse fra Global montage ApS, berettiger ikke køber til at hæve aftalen, og fritager ikke køber fra at overholde betalingsbetingelserne.
  • Eventuelle følgeskader, herunder driftstab, avancetab eller andre indirekte tab som følge af en eventuel leveringsforsinkelse, er købers egen risiko, som Global montage ApS ikke påtager sig ansvar for.
 3. Forsendelse og forsikring
  • Al forsendelse sker for købers regning og risiko, også ved fragtfri levering.
  • Global montage ApS bestemmer forsendelsesmetoden, såfremt de skal sørger for forsendelsen.
  • Køber er forpligtet til straks efter levering at kontrollere at følgeseddel og leverance svarer til den indgåede aftale. Ved afvigelse mellem bestilling og leverance, skal køber give skriftlig besked uden ugrundet ophold. Global montage ApS påtager sig ikke ansvar for tab som følge af mangelfuld kontrol og manglende eller for sen reklamation.
 4. Priser
  • Alle priser angives i Danske Kroner (DKK) og ekskl. moms og eventuelle afgifter.
  • Alle priser er dagspriser, og ved ændring i indkøbspriser, materialepriser, arbejdsløn, valutakurser, afgifter, toldsatser o.l. forbe-holdes retten til ændringer i priserne på leveringsdagen.
 5. Betalingsbetingelser
  • Betalingsfrist fremgår af faktura.
  • Ved manglende betaling pålægges der 1,5% renter pr. måned.
 6. Produktansvar
  • I intet tilfælde er Global montage ApS ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste og andre indirekte tab.
 7. Reklamation
  • Reklamation må ske umiddelbart efter at fejl/mangler er konstateret.
  • Reklamationen skal være skriftlig, og indeholde en beskrivelse af fejl og mangler ved varen.
 8. Returvarer
  • Returvarer modtages kun efter forudgående skriftlig aftale.
  • Ved returnering af varer bærer køber fragt-omkostninger.
 9. Fremvisning
  • Leverancen må ikke gøres til genstand for offentlig fremvisning, herunder udstillinger og messer, uden Global montage ApS´s skriftlige samtykke.

Følgende regler i linket gælder som grundregler, og dem som står ovenfor er det betingelser som vi har tillagt.