Stålkonstruktioner

Produktion – fremstilling af stålkonstruktioner

Smedeafdelingen hos Global montage fremstiller stålkonstruktioner til industrien hvor der af hensyn til arbejdsmiljø og forhold kræves konstruktionen som kan imødekomme ønsker og krav, heriblandt særlige behov for omgivelsernes beskaffenhed.

Vi levere kvalitets konstruktionen med CE mærke

Der stilles i dag højere og højere krav til udførelsen af stål konstruktionerne her fra juli 2014, er indført krav om CE mærkning af konstruktionsstål.

Størstedelen af arbejdsopgaverne i stålkonstruktioner bliver konstrueret og samlet på vores smede værksted i Brøndby.

CE mærkning af stålkonstruktioner

Global montage vil også levere CE mærket opgaver i fremtiden, for at imødekomme kunde ønsker og sikre kvaliteten af Dansk produceret stål.

Vi efterlever eks. svejsetekniske standarder iht. DS/EN ISO 3834-2 og gældende normer iht. DS/EN ISO 1090-1.

Vi arbejder med kvalitets styringssystem, herigennem kan vi sikre ordre gangen fra start til slut, vi kan levere opgaver med 100% sporbarhed.

Valg af udførelsesklasse inden for bygningsstål

For valg af opgavens udførelsesklasse ligger ansvaret for de specifikke stålkomponenter på den projekterendes ansvar. Myndigheden for området, Energistyrelsen, angiver vejledning for valget af udførelsesklasse i det nationale anneks, DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014, til Eurocode 3: Stålkonstruktioner – Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner. I den nye vejledning er anført mulighed for at benytte udførelsesklasse 1 ved svejsning af kantsømme såfremt a-målet på svejsningen øges med 20 %.

- Der er meget stor forskel på kravene om dokumentation og prøvning samt værkstedets svejsefaglige kompetence de 4 udførelsesklasser imellem. Allerede i udførelsesklasse 2 er niveauet en stor udfordring for mindre svejseværksteder. Ændringen i vejledningen kan flytte en del svejsearbejde i kantsømme til udførelsesklasse 1. Dermed bliver det relevant at opnå certificering i udførelsesklasse 1, som er mere overkommelig for de mindre værksteder, siger Jørgen Hagelund seniorkonsulent i Dansk Standard.

Sikkerhedsniveauet bliver ikke sat på spil med ændringen i vejledningen, idet det som hidtil er den projekterende, som beslutter, hvilken klasse komponenten skal udføres i. Såfremt det ikke sker, fastlægger standarden, DS/EN 1090-2, at komponenten automatisk skal udføres i klasse 2.

Stålkonstruktioner skal være certificeret

Global montage er certificeret efter DS/EN1090 exc3 samt 3834-2